Čtenářský list

Čtenářský list

Žák během školního roku přečte 2 knížky za pololetí.